Vedtægter gældende fra 2022

Vedtægter for Egebjerg Motionscenter