Egebjerg Motionscenter
Mads Hansensvej 10
5762 Vester Skerninge
Tlf.: 62 24 29 29
CVR: 35177167
b.serup@ollerupmail.dk

Find os på  Facebook


Generalforsamling 2015

Formandens beretning

· Den 7. januar døde Erik Jørgensen. Lad os rejse os og mindes Erik.

· Erik var med til at grundlægge Vester Skerninge Hallen og formand for denne i mange år. Erik var et kendt navn i idrætskredse gennem specielt håndbold. Erik var en meget afholdt instruktør i EMC.

· Æret være hans minde.

· Bestyrelsen har holdt møder 1 gang/ mdr. i det forløbne år.

· Den traditionelle juleafslutning blev sædvanen tro afholdt i december.

· EMC blev malet i juli måned, og var derfor lukket en lille uges til.

· Hallen afviklede hjertestarterkursus i marts måned, med deltagelse fra EMC

· Jeg tror de fleste har lagt mærke til, at hallen, mellembygning og klubhus har fået nyt tag i løbet af året. Der er desuden efterisoleret. Alle rørinstallationer er udskiftet toilet og brusere er udskiftet desuden er ventilationsanlægget udskiftet. Fyringsanlægget blive nænsomt vedligeholdt og man afventer udviklingen omkring planerne om fjervarmeanlæg i området.

· Vi havde en hyggelig aften den 20 april med instruktører og bestyrelse

· I det forløbne år har vi investeret i ny motionscykel samt nye håndvægte

· Vi har haft forskellige udfordringer med vort alarmsystem, det synes dog at være i orden nu.

· Niels og Jannik arbejder med info-skærm til ophængning i EMC. Den bliver formentlig færdigudviklet og ophængt i løbet af sommeren.

· Bestyrelsen har sat sig som opgave, at afklarer den fremtidige

· bemanding på nøglepositioner og bestyrelsespladser. Arbejdet har til formål, at vi i de kommende år får sikret en så smertefri udskiftning på bestyrelses- og nøglepositioner, som muligt.

· Det er på denne baggrund vi beder generalforsamling om at godkende en mindre justering af vedtægterne, så ledes at det kan lade sig gøre at udvide bestyrelsen.

· Tak til alle instruktører for jeres indsats og engagement en særlig tak til Keld, Niels, Johannes. Uden frivillig opbakning omkring EMC ville det ikke være muligt at drive centeret. Slutteligt en stor tak til mine bestyrelseskollegaer for at godt og konstruktivt samarbejde.

Forslag til vedtægtsændring

Ad. 5 Foreningen ledes af en bestyrelse på bestående af 5 personer ændres til foreningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 5 personer.